A www.skin-delight.com honlap és webáruház (továbbiakban “Honlap”) üzemeltetője, dr. Kósa Lilla Orsolya Egyéni Vállalkozó (8245 Vászoly, Külterület dűlő hrsz. 1226. a továbbiakban “Üzemeltető”) tiszteletben tartja a Honlapot felkereső minden természetes személy (továbbiakban “Felhasználó”) személyiségi jogait. Az Üzemeltő fontosnak tartja Felhasználói személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A SkinDelight Honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Üzemeltető az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatok körét, az adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

1.    Adatkezelés jogalapja

A Honlap tevékenységének adatkezelései egyrészt a vonatkozó jogszabályok rendelkezésein, másrészt a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok kezelését jogszabályok teszik kötelezővé, illetve lehetővé ilyen például az e-kereskedelemről szóló törvény, amely a megrendelés teljesítéséhez, illetve az e-kereskedelemhez szükséges mértékű adatkezelést lehetővé tesz, de ilyen a számviteli törvény is, amely pedig a vásárlásokkal kapcsolatos 8 éves bizonylati megőrzést ír elő.  Ezeket meghaladó adatkezelésekhez a Felhasználó hozzájárulását kéri az Üzemeltető, és az adatkezelést a hozzájárulás alapján végzi. Azon adatkezelések nyilvántartásba vételéről az Üzemeltető intézkedik, amely adatkezelések nyilvántartásba vétele szükséges.

2.    Adatgyűjtés típusai

2.1.     A SkinDelight Honlap látogatóinak adatai
A látogatók azok a Felhasználók, akik ellátogatnak a SkinDelight Honlapra, megtekintik, olvassák a különböző tartalmakat. A SkinDelight Honlap látogatása során látogatók vonatkozásában autómatikusan gyűjtésre kerülnek adatok (pl: IP cím, böngésző stb.), amelyek a Felhasználók, látogatók böngészési élményét javítják, a Honlap felhasználói kezelését könnyítik, illetve biztosítják a Honlap megfelelő működését, biztonságát, továbbá nekünk adnak információt arról, hogy melyek a leglátogatottabb, legkedveltebb tartalmak stb.  Ezek az adatok az IP címet leszámítva nem minősülnek személyes adatnak. Az adatok gyűjtése és kezelése során ezen adatokat nem kapcsoljuk össze más forrásból gyűjtött személyes adatokkal, a felmérések, kimutatások, amik készülnek belőlük, egyéni azonosításra alkalmatlan módon tartalmazzák az információkat.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a böngészési élmény javítása, honlap kezelésének könnyítése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében honlap tárhelyszolgáltatója rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a Felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segítheti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről a Felhasználó a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást találni.

Külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A cookie megfelelőségi nyilatkozat itt. /TBD/

2.2.     A SkinDelight Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel

Amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Üzemeltetővel, kitölti a SkinDelight Honlapon rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi felületet, és azt elküldi a Honlapon keresztül, az ő megadott személyes adatai hozzánk kerülnek.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását lehet kezdeményezni postai úton illetve e-mailben az info@skin-delight.com címen.

2.3.    A Honlap regisztrált Felhasználóinak személyes adatai

A Felhasználók regisztrálhatnak a Honlapon, a regisztrációt követően létrehozott személyes fiók a Honlap használatának élményét hivatott növelni, kényelmesebbé tenni, a megrendelés/vásárlás menete megszakítható, később befejezhető (kosár tartalma menthető), könnyen nyomon követhető egy korábbi megrendelés, egyszerűbb, gyorsabb lehet egy új megrendelés leadása. A regisztráció a vásárlás egyéb feltételeinek megteremtését, a szerződés létrehozhatóságának biztosítását is szolgálja. Ide tartozik minden olyan Felhasználó aki regisztrál a Honlapon, még abban az esetben is, ha megrendelést nem adott le.

Az adatkezelés célja: a Honlap bizonyos funkcióinak használata, a vásárlás jogi feltételeinek megteremtése és a szerződés létrehozhatóságának biztosítása, létrejött megrendelés esetén a megrendelés teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, szerződésből származó díjak számlázása és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, a Felhasználók ügyfélbarát kiszolgálása, a Honlap látogatói élmény növelése.
Az adatkezelés jogalapja: az e-kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §,  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 47. §, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §, és az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: meg nem erősített regisztráció esetén: 30 nap, megerősített regisztráció esetén a megerősítéstől vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 1 év, lezárt vásárlást követően az utolsó vásárlástól számított 8 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását lehet kezdeményezni postai úton illetve e-mailben az info@skin-delight.com címen.

2.4.    A Honlap megrendelőinek személyes adatai

Ebbe a körbe azon Felhasználók tartoznak, akik a Honlapról terméket rendelnek, de nem regisztráltak, fiókot nem hoztak létre, illetve a megrendelésüket nem a fiókuk használatával adták le. Az így megadott személyes adataikat az Üzemeltető a megrendelés teljesítése, szállítása érdekében kezeli, illetve csomagküldő szolgálat részére átadja a szállításhoz szükséges adatokat.

Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése, a szerződésből származó díjak számlázása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a Felhasználók ügyfélbarát kiszolgálása, a Honlap látogatói élmény növelése.
Az adatkezelés jogalapja: az e-kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §,  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 47. §, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §, és az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 8 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását lehet kezdeményezni postai úton illetve e-mailben az info@skin-delight.com címen.

2.5. A SkinDelight Honlap hírlevele címzettjeinek személyes adatai

A Felhasználók regisztrálhatnak hírlvelekre, amelyekben híreket, információkat, szépségtippeket küldünk, akciókról tájékoztatunk.

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.

A SkinDelight Honlap a webshop motorjába integrált hírlevél küldő rendszert használ, SkinDelight Honlap rendszere tárolja a hírlevél címzettjének címadatait és menedzseli a hírlevelezés folyamatát.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását lehet kezdeményezni postai úton illetve e-mailben az info@skin-delight.com címen.

3.    A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

dr. Kósa Lilla Orsolya EV számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén, valamint a Honlapot kiszolgáló webtárhely a tárhelyet üzemeltető vállalat (iPage – https://www.ipage.com/ipage/index.html) szerverein találhatóak meg.

4.    Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: dr. Kósa Lilla Orsolya Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.
E-mail: info@skin-delight.com
Telefon:  (+36) 30 3533930

5.   Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: dr. Kósa Lilla Orsolya Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.
E-mail: info@skin-delight.com
Telefon:  (+36) 30 3533930

Név: Fedex Federal Express Corp Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 2220 Vecsés Lőrinci út 59.
Online elérhetőség:www.fedex.com/hu
Telefonos elérhetőség: (+36) 29 551 900

Név: trans-o-flex Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1
Online elérhetőség: ugyfelszolgalat@tof.hu
Telefonos elérhetőség:  +36 1 8 777 400 vagy  +36 1 8 777 444

6.    Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu